Det er lokalplanens formål:

- at etablere et attraktivt boligområde med muligheder for atopføre åben-lav parcelhusbebyggelse med nutidig arkitektur og grønne områder

- at bebyggelsen tilpasses terrænet og at der ikke sker uhensigtsmæssig terrænregulering.