Lokalplanens formål

At etablere et attraktivt boligområde med muligheder for atopføre åben-lav parcelhusbebyggelse med nutidig arkitektur og grønne områder

At bebyggelsen tilpasses terrænet og at der ikke sker uhensigtsmæssig terrænregulering.