mulighederne og omgivelserne
udstykkede grunde
byggemodning
tilslutning

Få indsigt 

projekt

og faciliteter

Få indsigt projektet og

 

faciliteterne

Bliv klogere på mulighederne og omgivelserne på de udstykkede grunde

Bliv klogere på mulighederne og omgivelserne på de udstykkede grunde

Grundpriserne inkluderer byggemodning.
Herunder tilslutning til brugsvand og spildevand, 25 amp. el-tilslutning samt forberedt til kabel-TV og fibernet.

Veje: 
Udstykkeren anlægger veje og stier og sørger for fremføring af forsyningsledninger (excl. varmeforsyning, da boligerne skal have individuel varmeforsyning, f.eks. jordvarmeanlæg eller varmepumper)

Vejadgang til boligområdet udlægges i en bredde på 10 meter, med min. 8 meter kørebane i asfalt og græsrabat i begge vejsider. Boligvejene udlægges med 8 meter, med min. 6 meter kørebane. Boligvejene anlægges med fastbelægning og græsrabat i begge sider. Overkørsler anlægges min. som 8 x 8 meter drejefelter med låste betonfliser.

Stier udlægges i en bredde af 2,5 meter med min. 2 meter fast belægning. På boligveje etableres vejbump ved stier, og der etableres afskærmning på stierne ud mod vejene. Grundkøber fremfører indkørsel i niveau med færdig rabat frem til bagkant af boligvej.

Parkering:
Områdets vejanlæg etableres med separate parkeringslommer, belysning og afløbsforhold.

Jf. lokalplanen skal hver bolig indrettes med mindst 2 parkeringspladser. Derudover etableres der 19 fælles parkeringspladser fordelt på tre parkeringslommer.

Fællesarealer: 
Der kan anlægges fællesarealer i forbindelse med udstykningen. Fællesarealer indgår i en samlet plan for hele bebyggelsen, og laves som en gennemgående linje gennem området. 

Fællesarealerne anlægges i græs. Der etableres 19 parkeringspladser fordelt i tre parkeringslommer i den nordlige del af området. 

Bebyggelse: 
Ifølge lokalplanen må bebyggelsen i området anvendes som åben/lav boligbebyggelse (parceller) til helårsbeboelse. Lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsesprocent, max. højde m.m.

Jordbundsundersøgelse: 
Der foretages boreprøver, når grundene byggemodnes.

Byggepligt:
Der må kun opføres og indrettes en bolig pr. byggegrund.

Drømmehus

Byggegrundene:
Alle byggegrundene får foretaget en jordboring betalt af sælger.

Kloakforsyning: 
Spildevandsstik føres 1 m ind på byggegrunden og afproppes, for at give mulighed for grundejer selv at bestemme skelbrøndens placering.
Stikledning på egen grund betales af køber.

Regnvand:
Regnvandet føres ud i offentlig kloak. Regnvansstik føres 1m ind på byggegrunden og afproppes, for at give mulighed for grundejer selv at bestemme skelbrøndens placering.

Vandforsyning: 
32 mm vandstikledning føres 1 m ind på byggegrundene og afsluttes med stophane.
Grundprisen inkluderer til brugsvand og spildevand.

El-forsyning: 
Ved skel langs vejen opsættes skabe for el. 25 amp.
El-tilslutning på egen grund er inkluderet i grundprisen.

Fiber:
Byggemodning er forberedt på fremføring af kabel-TV og fibernet.
Køber afholder selv tilslutningsbidrag, m.m.

Telefon: 
Telefoni via fibernet.

Tegninger og illustrationer er vejledende. Der tages forbehold for ændringer.