Lokalplanen over Sorring

Lokalplanen over Sorring

Aattraktivt boligområde med muligheder for at opføre åben-lav parcelhusbebyggelse med nutidig arkitektur og grønne områder

At bebyggelsen tilpasses terrænet og at der ikke sker uhensigtsmæssig terrænregulering.

Tegninger og illustrationer er vejledende. Der tages forbehold for ændringer.