Lokalplanens formål

At etablere et attraktivt boligområde med muligheder for at opføre åben-lav parcelhusbebyggelse med nutidig arkitektur og grønne områder.

At bebyggelsen tilpasses terrænet og at der ikke sker uhensigtsmæssig terrænregulering.